<


Utvecklande ledarskap

Vill du veta mer?: Magnus Lövgren 070-576 25 88
Firma: Magnus Lövgren Personalutveckling AB, Umeå
Modell utvecklande ledarskapNyhet!
Nu anordnar vi även utbildningar i Utvecklande ledarskap!!
Läs mer här!

”Kunskaper som jag bär med mig och kommer ha nytta av både i arbetet och privat.”

Anmäl dig nu till nästa UGL-utbildning!
Till anmälan