Väx i din yrkesroll som medarbetare och ledare

Utveckling av grupp och ledare (UGL) och Utvecklande ledarskap (UL)-utbildningar 2019 Anmäl dig nu till nästa UGL vecka 49 eller UL vecka 46 i Umeå

Utvecklande ledarskap
Nytt för i år är att vi erbjuder utbildningen UL. Utbildningen Utvecklande ledarskap vänder sig till alla som arbetar i någon form av ledande befattning som t ex chef, ledare eller projektledare. Utvecklande ledarskap kan med fördel användas som en del av organi- sationens chefsutvecklingsprogram. Utbildningen är en mycket lämplig fortsättning på UGL. Läs mer under fliken Om Utvecklande ledarskap.

UGL
Utveckling av Grupp och Ledare har en tydlig röd tråd och skapar en känsla av sammanhang. Utbildningen ger kunskap och förståelse för hur gruppdynamik påverkar gruppens resultat. En ökad insikt för hur jag påverkar andra och hur andra påverkar mig. Insikter som vi alla har nytta av att känna till i våra relationer till andra på arbetet, i föreningen eller familjen.

Utbildningen är lämplig för såväl ledare som medarbetare och ger dig en mängd verktyg. Den upplevelsebaserade inlärningen under utbildningen, ger djupa och berikande erfarenheter kring ett aktivt ledar- och medarbetarskap. När du avslutar utbildningen, kommer du att ha påbörjat en individuell utvecklingsplan, för hur du ska omsätta dina nya kunskaper i din vardag.

UGL och UL uppdateras kontinuerligt med aktuell forskning av Försvarshögskolan, vi erbjuder alltid den senaste versionen av utbildningarna. Vi har sedan 1997 haft över femtonhundra chefer och medarbetare på våra utbildningar. Vårt kännetecken är de optimala gruppsammansättningarna avseende deltagarnas bakgrund. Detta i kombination med det lugn och avskildhet som våra kursplatser erbjuder, har en mycket positiv påverkan för utbildningens resultat. Det stimulerar den dagliga reflektionen och ger en inlärning med pluseffekt.


"UGL är vägen till förståelse för samspelet i en grupp. Det påverkar ditt ledarskap, dina relationer, samt din förmåga att skapa goda resultat"


 


Magnus Lövgren
Kursansvarig

 

Nyhet!
Nu anordnar vi även utbildningar i Utvecklande ledarskap!!
Läs mer här!

”Jag har stärkt min självbild och mitt självförtroende på ett mycket påtagligt sätt.”

Anmäl dig nu till nästa UGL-utbildning!
Till anmälan

Queens County Farm Museum fake raybans fake ray bans cheap ray bans ray ban outlet replica raybans replica ray bans knockoff ray bans knock off ray bans wholesale ray bans cheap ray ban sunglasses ray ban sunglasses sale knockoff ray bans replica ray ban sunglasses fake ray bans ray ban sunglasses sale cheap ray ban sunglasses ray ban outlet ray bans sale replica raybans knockoff ray bans replica ray bans wholesale ray bans ray ban outlet online ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk ray ban uk