Väx i din yrkesroll som medarbetare och ledare

UGL-utbildningar våren 2018
Anmäl dig nu till nästa utbildning vecka 20 i Skellefteå.

Utveckling av Grupp och Ledare har en tydlig ”röd tråd” och skapar en känsla av sammanhang. Utbildningen ger kunskap och förståelse för hur gruppdynamik påverkar gruppens resultat. En ökad insikt för hur jag påverkar andra och hur andra påverkar mig. Insikter som vi alla har nytta av att känna till i våra relationer till andra på arbetet, i föreningen eller familjen.

Utveckling av Grupp och Ledare uppdateras kontinuerligt med aktuell forskning, vi erbjuder alltid den senaste versionen av UGL. Utbildningen är lämplig för såväl ledare som medarbetare och ger dig en mängd verktyg. Den upplevelsebaserade inlärningen under utbildningen, ger djupa och berikande erfarenheter kring ett aktivt ledar- och medarbetarskap. När du avslutar utbildningen, kommer du att ha påbörjat en individuell utvecklingsplan, för hur du ska omsätta dina nya kunskaper i din vardag.

Vi har sedan 1997 haft över tusen chefer och medarbetare på våra utbildningar. Vårt kännetecken är de optimala gruppsammansättningarna avseende deltagarnas bakgrund. Detta i kombination med det lugn och avskildhet som våra kursplatser erbjuder, har en mycket positiv påverkan för utbildningens resultat. Det stimulerar den dagliga reflektionen och ger en inlärning med pluseffekt.

"UGL är vägen till förståelse för samspelet i en grupp. Det påverkar ditt ledarskap, dina relationer, samt din förmåga att skapa goda resultat"


 


Magnus Lövgren
Kursansvarig

 

”Att en grupp som möts som främlingar kan komma varandra närmare på fem dagar än vad jag kommit arbetskamrater på fem år är så fascinerande.”

Anmäl dig nu till nästa utbildning!
Till anmälan

Besök oss gärna på Facebook!
uglutbildningar.se