Väx i din yrkesroll som medarbetare och ledare

UGL-kurser 2017
Succé för kurserna i Strömbäck, anmäl dig nu till nästa kurs vecka 48! Vi erbjuder den uppdaterade UGL version 2016.

Vi har nu genomfört den åttonde UGL-kursen på vår nya kursort i Strömbäcks Folkhögskola. Kurserna har varit fulltaliga med en bra variation av deltagare. Deltagarnas utvärdering har gett högsta betyg till kursen och kursgården i Strömbäck.

Kursen har en tydlig ”röd tråd” och skapar en känsla av sammanhang. Kursen ger kunskap och förståelse för hur gruppdynamik påverkar gruppens resultat. En ökad insikt för hur jag påverkar andra och hur andra påverkar mig. Insikter som vi alla har nytta av att känna till i våra relationer till andra på arbetet, i föreningen eller familjen.

Vi har sedan 1997 haft över tusen chefer och medarbetare på våra kurser. Vårt kännetecken är de optimala gruppsammansättningarna avseende deltagarnas bakgrund. Detta i kombination med det lugn och avskildhet som vår kursplats i Strömbäck erbjuder, har en mycket positiv påverkan för kursens resultat. Det stimulerar den dagliga reflektionen och ger en inlärning med pluseffekt. Strömbäck ligger vackert belägen 15 minuter från Umeå city och 10 minuter från Umeå flygplats.

"UGL är vägen till förståelse för samspelet i en grupp. Det påverkar ditt ledarskap, dina relationer, samt din förmåga att skapa goda resultat"


 


Magnus Lövgren
Kursansvarig

 

”Jag har stärkt min självbild och mitt självförtroende på ett mycket påtagligt sätt.”

Anmäl dig nu till nästa kurs i Strömbäck!
Till kursanmälan

Besök oss gärna på Facebook!
uglutbildningar.se